Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
06789 20/07/2017 Công văn, CV Chỉ đạo dạy học năm học mới
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017